Peeters Econsult - Flora en fauna - inventarisatie kartering monitoring
Werkvelden
 
 
Op de volgende werkvelden kunnen wij u van dienst zijn
 
Inventarisatie
Door middel van gerichte inventarisaties wordt vastgesteld welke planten en dieren in een gebied voorkomen. Afhankelijk van de vraagstelling worden meer of minder parameters van de aangetroffen organismen  geïnventariseerd.
 
Kartering
Met behulp van een kaart en GPS wordt de ruimtelijke verbreiding van flora en fauna in een gebied in beeld gebracht. Het uitvoeren van vegetatiekarteringen en broedvogelkarteringen is onze specialiteit!
 
Monitoring
Met een vaste methode wordt de toestand van flora en fauna in een gebied gedurende een reeks van jaren gevolgd. Hierdoor ontstaat een goed beeld hoe flora en fauna zich in de loop van de jaren ontwikkelen. Op basis hiervan kan het beheer gevoerde beheer worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
 
Beheersadvies
Het beheer bepaalt in grote lijn welke planten- en diersoorten in een terrein voorkomen. Inventarisatiegegevens van flora en fauna zijn van belang bij het opstellen van beheersadviezen voor de terreinen.
 
Quick-scan
Bij een quick-scan of verkennend natuurwaardenonderzoek wordt aan de hand van bestaande verspreidingsgegevens, kennis over de ecologie van de soorten en expert-judgement bepaald welke beschermde plant- en diersoorten mogelijk in een gebied voorkomen. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de effecten die een bepaalde ingreep op deze flora en fauna kan hebben.  
 
 
 
 
Mogelijk gemaakt door Vistaprint. Website hosting voor startende ondernemers.